Voorwaarden

CollincGro®

Gebruik ProHair
• Ons advies: raadpleeg uw kapper voor de gewenste style, kleur en/of techniek.
• Het stylen en kleuren van ProHair producten is geheel voor
   eigen verantwoording en risico. 
   Levensduur is afhankelijk van verzorgingsproducten.
•  Klik hier voor meer advies


Voorwaarden CollincGro

 
Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie is met de grootste mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie. CollincGro is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. CollincGro kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op de website zouden voorkomen. Evenmin kan CollincGro verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de website die met deze website zijn gelinkt.

Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.

Privacy

Alle persoonsgegevens, die u via de website verstrekt, worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van privacy. Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld.

CollincGro verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier; of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker CollincGro toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken van aangevraagde informatie en diensten en voor het gebruik voor statische doeleinden.

Betalingen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Producten blijven eigendom van CollincGro totdat het volledige factuurbedrag is voldaan. De betaling van de koopprijs dient direct na uw bestelling gedaan te zijn.
Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de optie betaling via:
Santu, Ideal, PayPal, Sofort Banking, Bancontact/MisterCash 
Wij maken gebruik van Sisow om uw betaling veilig te verwerken.

Goederenontvangst

Bij ontvangst van de goederen dient u te controleren of er producten beschadigd, incorrect zijn. Klachten dienen binnen 72 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden. Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd alszijnde aanvaard door de koper.

Retourbeleid

Uitsluitend na voorafgaand overleg. Retouren worden nooit geaccepteerd na openen van de fles en/of verpakking of gebruik van het product.

Aansprakelijkheid

Behoudens dwingende bepalingen van de toepasselijke wet is CollincGro niet aansprakelijk voor indirecte of resulterende schade, noch voor andere schade.

Wijzigingen

CollincGro heeft het recht te allen tijde de huidige versie van de voorwaarden te wijzigen. Toepasselijk recht op alle leveringen, verkopen en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.

Herroepingsrecht

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen )

CollincGro

-Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van
 de volgende
  goederen herroep/herroepen(*): [specificeer de producten] 

-Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

-Naam/Namen consument(en)*
-Adres consument(en)*
-Handtekening van consument(en)* (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
-Datum*

(*) Doorhalen wat niet van toepassing isTotstandkoming van de overeenkomst

Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de producten leveren.

 

Herroepingsrecht

Voor de Europese consumentenwet geldt een wettelijk vastgelegde herroepingsrecht van 14 dagen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van uw bestelling/order. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen per post of een e-mailbericht naar infoa[at]tamanu.nl. De producten kunt u retour zenden.

Retourneren van producten kan volgens gestelde voorwaarden en procudure tezamen met een kopie van uw orderbevestiging via PostNL aan:

CollincGro

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd en/of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht.


Van retourzending uitgesloten

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending. Retouren worden nooit geaccepteerd na openen/gebruik van onze producten.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.